Materiale HUB-IN

HUB-IN

HUB-IN Modele de afaceri, finanțare și guvernanță pentru regenerarea bazată pe valorificarea patrimoniului

07 februarie, 2022

Acest ghid oferă o imagine de ansamblu a modelelor de afaceri, finanțare și guvernanță, relevante pentru regenerarea patrimoniului urban istoric.

HUB-IN

HUB-IN Situația actuală a zonelor urbane istorice europene – Document de lucru

21 decembrie, 2021

Scopul acestui document de lucru este de a oferi o imagine de ansamblu a Misiunii și Viziunii HUB-IN în contextul actual.

HUB-IN

HUB-IN Alinierea la politica europeană și internațională

21 decembrie, 2021

Documentul prezintă modul în care proiectul HUB-IN se aliniază politicii internaționale și europene, precum și în care va contribui la provocările viitoare post-pandemie.

HUB-IN

HUB-IN Clustere de Inovare – Cadru de lucru

29 noiembrie, 2021

Conceptul-cadru HUB-IN adoptă o abordare strategică a regenerării zonelor urbane istorice prin inovare și antreprenoriat.

HUB-IN

Ingredientele unei zone HUB-IN – Cadru de lucru

29 noiembrie, 2021

Pentru a înțelege modul în care o zonă HUB-IN ar putea realiza o creștere regenerativă, în moduri durabile din punct de vedere cultural, economic, social și ecologic, trebuie să descoperim „ingredientele”.

HUB-IN

Prezentare generală a cadrului HUB-IN

29 noiembrie, 2021

Cadrul HUB-IN își propune să reunească parteneri de proiect, inclusiv echipe ale orașelor, rețele locale, universități, experți și agenții locale sau regionale, având o viziune clară și integrată.

HUB-IN

„Peisaje curente” – Raport HUB-IN

19 iulie, 2021

Pentru a ști ce a fost înainte și care este punctul de la care pornim, trebuie să explorăm și să descoperim, să punem întrebări, să observăm, să adunăm informații.