Finanțare:Programul SAVE II
Date:februarie 15, 2012

Înființarea Agenției „ABMEE”

Scopul proiectului l-a constituit înfiinţarea unor agenţii locale de management energetic în România şi Portugalia.

În România, principalele activităţi desfăşurate de ABMEE în cadrul acestui proiect au fost:

  •  Realizarea Strategiei Energetice a municipiului Braşov adoptată prin HCL 210/2007.
  •  Crearea unei baze de date pe tipuri de resurse şi tipuri de energii regenerabile folosite în Braşov.
  •  Monitorizarea consumului energetic în clădirile publice.
  •  Broşuri:     „Noţiuni de bază pentru iluminatul eficient al unităţilor de învăţământ preuniversitar”; ”Ghidul responsabilului energetic în unităţile de învăţământ”.