Servicii

ABMEE deține calitatea de Manager Energetic pe baza unui proces de autorizare în condițiile legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, calitate dobândită în anul 2016, fiind prima structură autorizată pentru îndeplinirea acestui proces de planificare, monitorizare și raportare pentru o comunitate locală din România.

PIEE

Manager Energetic pentru Localități

Servicii de Management Energetic pentru Localități prestate în condițiile Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică completată și modificată prin Legea nr. 160/2016.

PACED

Plan de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă

Prima strategie de planificare energetică locală care cuprinde o secțiune distinctă de adaptare la schimbările climatice.

Serviciile noastre

  • Monitorizare & Management Energetic: monitorizare, analiză și raportare a consumului final de energie în iluminatul public și în clădirile aflate sub autoritatea Consiliului Local Brașov.
  • Conștientizare & Responsabilizare: organizare conferințe, campanii și proiecte pentru informarea și implicarea societății civile referitor la eficiență energetică, surse regenerabile de energie și acțiuni climatice.
  • Politici & Planificare Energetică: dezvoltare și punere în aplicare documente strategice vizând sustenabilitatea comunității locale, reducerea emisiilor de CO2, creșterea eficienței energetice, introducerea surselor regenerabile de energie, adaptarea la schimbările climatice și limitarea efectelor acestora.
Translate »