Manager Energetic pentru Localități

Servicii de Management Energetic pentru Localități prestate în condițiile Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică completată și modificată prin Legea nr. 160/2016.

Pachetul de lucrări cuprinde serviciile obligatorii conform Deciziei 1033/ 22.06.2016 completat cu instrumente de lucru dezvoltate de ABMEE în baza experienței acumulate încă din anul 2003 în planificare energetică durabilă în comunități locale:

  • Coordonează colectarea de date privind consumurile energetice de la nivelul autorității administrației publice locale
  • Participă la elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice conform modelului aprobat prin decizie a ANRE, prin propunerea de măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiții
  • Analizează Programul Îmbunătățire a Eficienței Energetice și monitorizează implementarea măsurilor de eficiență energetică incluse în acesta
  • Transmite la Ministerul Energiei – Direcția de Eficiență Energetică, până la data de 30 septembrie a anului în care a fost elaborat, Programul de Îmbunătățire a Eficienței energetice și ulterior realizează actualizarea anuală a acestuia
  • Calculează indicatorii de eficiență energetică solicitați de Beneficiar care să permită evaluarea și compararea performantelor energetice locale, cu valori de referință medii înregistrate la nivel național și/sau european; propune măsuri pentru îmbunătățirea acestor indicatori
  • Acordă consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achizițiile publice ale echipamentelor în vederea achiziției echipamentelor eficiente energetic și verifică încadrarea acestora în cerințele stabilite de Anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică precum și de regulamentele europene de ecoproiectare
  • Întocmește rapoarte privind eficiența energetică solicitate de Beneficiar. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluției consumurilor de energie, evoluția consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/ proiecte de eficiență energetică, achiziția unor echipamente eficiente energetic etc.
  • Întocmește rapoarte anuale privind eficiența energetică pentru analiza evoluției consumurilor de energie, evoluția consumurilor specifice, oportunității de implementare a unor măsuri/proiecte de eficiență energetică și achiziția de echipamente eficiente energetic;
  • Acordă consultanță privind modul de aplicare a legislației și reglementărilor în vigoare privind eficiența energetică
  • Reprezintă persoana de contact a Beneficiarului în relația cu Ministerul Energiei – Direcția de Eficiență Energetică, pe probleme de eficiență energetică.

PIEE - Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice

Conform Legii nr.121 /2014 privind eficiența energetică, Ar. 9 alin.(12) “Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.”

Programul se realizează cu respectarea Deciziei nr.7/DEE/12.02.2015.

Lucrări de referință:

PIEE Brașov – 2016
PIEE Gheorgheni – 2016

Translate »